El projecte

El projecte pretén analitzar el comportament de diferents varietats comercials d’un conjunt d’espècies de plantes aromàtiques i medicinals (PAM) que podrien cultivar-se a escala comercial en diferents escenaris agraris de Catalunya.

Les espècies posades a cultiu en aquest projecte son: Melissa officinalis (tarongina), Mentha x piperita (menta pebrera), Mentha spicata (herba bona), Lavandula angustifolia (lavanda), Lavandula x intermedia (Lavandí), Thymus mastichina (mastiquina), Satureja montana (sajolida), Matricaria chamomilla (camamilla) i Artemisia absinthium (donzell), i d’aquestes s’assajaran diferents varietats.

S’han escollit aquelles espècies que tenen bona demanda al mercat tant en planta seca com en oli essencial i que es poden adaptar a diferents condicions de cultiu i s’han plantat en tres parcel·les ubicades a les Garrigues, la Noguera i la Segarra.      

Situació de les parcel·les demostratives

Durant aquest temps de treball (maig 2020 – setembre 2022) es vol recollir suficient informació de les varietats assajades (rendiments i qualitats), de maneig del cultiu incloent-hi la mecanització sobre tot pel que fa al  control de males herbes i de collita i dels sistemes de transformació industrial (assecatge i destil·lació) que caldrien implementar que ajudin a plantejar una estratègia de posada en cultiu real i a gran escala del cultiu industrial de PAM a curt termini.

En paral·lel també s’observarà si aquests tipus de cultius tenen una incidència sobre les poblacions d’insectes pol·linitzador i si poden ser compatibles per a fer-ne producció a les zones ZEPA.

Els socis que formen part d’aquest grup operatiu son:

El pressupost total es de 179.870,00 € amb un finançament del DARP i la UE de 128.963,3 € i un finançament propi per part de la Cooperativa Fruits de Ponent i Aigües del Segarra-Garrigues de 50.906,70 €

Dates d’execució: novembre 2019 – Setembre 2022