Per espècie

Tarongina (Melissa officinalis L.)

Lavandí (Lavandula x intermedia L.)

Lavanda (Lavandula angustifolia L.)

Donzell (Artemisia absinthium)

Sajolida (Satureja montana)

Herbabona (Mentha x piperita)

Desenvolupament de l’herbabona a Preixens (novembre 2021)

Timó llimoner (Thymus citriodorus)